Tornar a l'inici

Article

Eva Olivares, De comunicadora a youtuber

Segurament la faceta més coneguda de l ’ Eva Olivares és el seu canal de You T ube , Eva Cuinera , malgrat no ser professional d ’ aquest mitjà. Aquesta gironina de 32 anys està vinculada al món de la comunicació, té la seva pròpia empr esa, é s v icepresidenta del Club de Màrqueting de Girona i un dia a la setmana es de dica en cos i ànima al seu hobby , que és cuinar, ensenyant com ho fa de la manera més fàcil i entenedora possible. Els seus vídeos, alguns vistos per mé s de 20.000 persones, mostren l ’ Eva tal com és, malgrat que pel fet d ’ arribar a més gent els fa en castellà.

Ets la imatge d ’ una multinacional alemanya de cassoles i estris de cuina, encara que la teva professió é s la de comunicadora .

Exactament! Jo del que menjo és justament de la meva empresa, Eo Comuni cació, un gabinet de comunicació per a empreses. Tinc tot tipus de client s , tot i que des d ’ aquest últim any la meva faceta de videoblogu er a, amb la marca @evacuinera, m ’ ha dut a portar clients més de la branca de la gastronomia, com és el cas de la Rocook, l ’ aparell de baixa temperatura d ’ El Celler de Can Roca. Però , de fet, no estic fent res més que seguir el que m ’ agrada, sigui mé s de cara al meu hobby , com és el meu videoblog de receptes , o en l ’ àmbit professional, amb la meva empresa, i que no és res més que comunicar!

Vas estudiar Comunicació a Girona?

Vaig estudiar Comunicació i Relacions Públiques a la Universitat de Girona, i després de fer pràctiques a diferents empreses, vaig estar durant uns anys treballant al gabinet de comunicació de l ’ empresa Abertis, una gran multinacional per fer-hi carrera tota la vida. Però el meu cos no em demanava estancar-me en una gran multinacio nal , i malgrat que tothom em deia que m ’ equivocava, vaig decidir deixar Abertis i muntar la meva pròpia empresa de comunicació. I t ’ haig de dir que des del primer dia que vaig deixar la multinacional fins a l dia d ’ avui no he parat mai, un client m e n ’ ha portat un altre i així fins avui en dia . Ara fa 7 anys que vaig crear la meva empresa , Eo Comunicació.

Però la branca que et dóna popularitat é s el teu canal de receptes de YouTube. D ’ on et ve l ’ afició per la cuina?

És una afició que tinc molt interioritzada des de ben petita. El meu pare ha estat el gran culpable que cuini, expliqui i elabori receptes. A l meu pare li hauria agradat ser cuiner i tot i que professionalment no s ’ hi dedica, sempre ha cuinat, i molt bé, a casa. I això vulguis o no et marca i t ’ educa. Jo , de fet , he viscut d es de petita el fet de veure cuinar a casa i el mateix faig amb els meus fills. Fer una massa de piz za a casa o un pastís et porta 30 minuts i a mé s és bo i t ’ ho passes bé, trenques moltes barreres i et trobes com li passa al meu fill de 4 anys , que si tasta una brioixeria industrial et diu que allò no é s gaire bo. Ja li has educat el paladar!

No has passat per l ’ Escola d ’ Hostaleria?

Malgrat que he fet algun taller de cuina, no he estudiat hostaleri a. Sempre dic a les meves amigues que quan em jubili m ’ agradaria estudiar hostaleria. De moment és la meva afició, sóc autodidacta, miro receptes i programes de televis ió, i vaig fent una cuina apta per a tothom des del meu blog.

Un blog que comences per pura afició ...

Vaig començ ar a penjar receptes a l meu blog d ’ Eva Cuinera perquè estava farta de donar les receptes de plats meus a les meves amigues. Vaig pensar de crear un espai on tothom que volgués veiés els meus plats. Però mai amb la intenc ió que la gent desconeguda ho llegís, sin ó pensant exclusivament en els meus. Veus que va agradant, que la gent, desconeguda, interactua amb tu , i això em dóna ales per continuar penjant receptes. El meu blog era un pas a pas amb fotos, per tal que qui ho llegís no es perdés en cap moment. No hi ha cosa que mé s odi ï que un llibre de receptes sense fotos, perquè no saps si vas bé o si et perds en algun moment. I parlant amb un company de feina, Xevi Sañé, que volia fer alguna cosa en v í deo centrat en Y ou T ube, per saber com funcionava, v a m crear el canal Eva Cuinera e l 2015. Ell és qui grava i edita i jo qui dono la cara.

Estem dins la moda dels youtubers que creen marques i canals amb milers de seguidors... Però són pocs els que arriben a ser unes estrelles de You T ube.

Els inicis , com sempre passa , van ser durs, amb poques visualitzacions, fent una travessa pel d esert fins que un bon dia, no saps ben bé per què, un v í deo nostre arriba a les 5.000 visualitzacions i a partir d ’ aquí tot es multiplica. You T ube promociona els teus vídeos, es visualitzen molt vídeos anteriors i ja comen cen a ser, no virals, però s í vistos per molta gent.

Enregistrar un v í deo no és el mateix que escriure en un blog.

El v í deo porta mé s feina... Pensa que nosaltres pengem vídeos cada setmana i tenim un dia de gravaci ó setmanal , el divendres. Peti qui peti. Fins i tot durant l ’ embaràs del meu segon fill vaig haver d ’ estar ingressada per unes complicacions i continuàvem gravant v ídeos des de l ’ hospital. Hi ha feina i hi ha d ’ haver constància i treball al darrer e . I justament You T ube el que premia és la constància, que tu afegeixis continguts cada setmana i és la vara de me sura r perquè després et promocioni. La promoció de You T ube és justament que els teus vídeos són els que estan els primers de la llista de les seves recomanacions , i això fa augmentar el nombre de visites. Ens retroalimentem.

Per tant estàs començant a professionalitzar el teu canal de You T ube?

Professionalitzar en el sentit de dedicació, sí . Pel que als diners, a tenir guanys, no tant. Sóc ambaixadora per a Espanya de Fissler, aquesta multinacional alemanya de cassoles, però els meus vídeos de moment no estan patrocinats per cap g ran marca. Faig el que vull fer, sí que és cert que ho faig en castellà per què et permet arribar a mé s gent, però no penso, ni crec que aconsegueixi, viure del meu ca nal de vídeos. El patrocini d ’ una gran marca pot arribar a desvirtuar la imatge del blog? És a dir, l ’ è xit teu és perquè fas el que vols i recomanes allò que a t u et va bé ? Potser la vinguda d ’ un patrocinador et farà fer coses que ni vols fer ni t ’ agrad en . La prostitució del blogu er ...

Tornar a l'inici