Tornar a l'inici

Article

Un programa d'atenció a dones en situació de prostitució va atendre 111 dones a la zona de la Jonquera

La presidenta de l’Institut Català de les Dones (ICD), Montse Gatell, l’alcaldessa de la Jonquera, Sònia Martínez, i la directora de la Fundació Apip-Acam, Montserrat Font, han presentat aquest matí els resultats del desplegament al llarg de l’any passat del Programa d’atenció a dones vinculades a entorns de prostitució, tràfic i explotació sexual a la zona de la Jonquera, que executa l’entitat Apip-Acam. Aquest programa, que té el suport de l’Institut Català de les Dones i l’Ajuntament de la Jonquera, té per objectiu realitzar una atenció integral a les dones que exerceixen la prostitució en aquesta zona, així com incrementar la seva vinculació als serveis socials específics, la visibilització i la definició del problema, i la construcció de mecanismes i instruments de lluita contra les situacions que aquestes dones pateixen. Amb motiu de la presentació del primer balanç de funcionament d’aquesta iniciativa la presidenta de l’Institut Català de les Dones, Montse Gatell, ha reiterat el compromís del Govern de la Generalitat de Catalunya en la lluita contra la violència masclista, l’atenció a les dones en situació de vulnerabilitat, la lluita contra el tràfic de persones amb fins d’explotació sexual i el suport a les entitats que treballen en aquest camp. Gatell, qui ha valorat molt positivament els resultats del desenvolupament d’aquesta intervenció a la Jonquera, ha afirmat que “hem d’explicar la realitat de la prostitució i el tràfic de dones amb fins d’explotació sexual per evitar-ne la legitimació i la banalització”. La presidenta de l’ICD ha subratllat que “la prostitució i el tràfic de dones amb finalitat sexual són un greu i complex problema social i cal que avancem en la sensibilització i implicació de tota la societat en la lluita contra aquestes manifestacions de la societat patriarcal i la violència masclista”. Per la seva banda, l’alcaldessa ha incidit en què “s’ha de treballar per a la eradicació de la prostitució a la via pública, així com de les organitzacions il·lícites que promouen aquesta activitat vulnerant els drets essencials de les dones”.

Montserrat Font, directora de la Fundació Apip-Acam, ha ressaltat que “l’atenció de les 111 dones demandants de serveis de suport ens recorden que hi ha comportaments com la violència masclista o la utilització de la prostitució per a la satisfacció sexual que obliguen a repensar sobre l’educació emocional i la transmissió de valors a la joventut per prevenir i minorar els consums massius de prostitució que legitimen el delicte del tràfic de persones”. La directora d’Apip-Acam ha insistit en el fet que “més enllà d’una intervenció centrada en la persecució del delicte i de control de la immigració, cal emprendre pràctiques que situïn el focus del problema en la persecució i denúncia social dels clients”. I ha recordat que “les dones tenen drets: dret a no ser tractades com a mercaderia, dret a rebre atenció específica en els serveis socials i dret a la seva integritat física”. Les actuacions del Programa d’atenció a dones vinculades a entorns de prostitució, tràfic i explotació sexual a la zona de la Jonquera es fonamenten en un treball coordinat amb els diferents agents socials i de seguretat que operen a la zona (Mossos d’Esquadra i Policia Nacional) i amb els serveis socials de l’Ajuntament de la Jonquera, que facilita un espai físic on tenen lloc les atencions. Les actuacions d’Apip-Acam són dutes a terme per dues tècniques i una mediadora que disposen d’una unitat mòbil i un centre d’atenció, així com del conjunt d’instruments d’acollida d’urgència i protecció a les possibles víctimes de tràfic. Davant cada dona i els seus fills i filles el servei desplega un itinerari personalitzat de recuperació i inclusió social.

L’entitat treballa amb les dones que exerceixen la prostitució de carrer, i preveu, en propers exercicis, portar els seus serveis a les dones que exerceixen la prostitució en els clubs i pisos de la zona. Pel que fa a la lluita contra el tràfic d’éssers humans amb fins d’explotació sexual, es promou el treball d’entitats, organismes de suport a les víctimes, forces de seguretat, fiscalia d’estrangeria, etc. amb l’objectiu de donar una millor resposta a les necessitats de les víctimes en forma de suport psicològic, emocional, econòmic, sanitari, acompanyament en la presa de decisions de denúncia quan les dones així ho decideixen, de coneixement de la situació processal en la qual es troben els seus tractants, i dels riscos i les mesures de protecció amb què compten.

Tornar a l'inici