Anna Arnau, Vicedegana del Col•legi d’Enginyers Graduats i Enginyers Tècnics Industrials de Girona

Helena Jornet

Encarna Tirado