Agnès lladó, Esther Marcos i Roser Bronsoms i

Figueres presenta la campanya “a Figueres, els dijous mercat i arròs” per vincular gastronomia i mercats