Els laboratoris dels horrors

Morir per no morir

Practiquem la tendresa?