DELICATESSEN

Jornades del Cim i Tomba de Tossa
Lluís Dagà i Iris ClosGidona
Els propietaris de SumacGidona
Anna Vicens a Mas Llunes
Família Jamàs i Guillem Gavilan
David Gou
Maduixes amb escuma de crema catalana